Kontakt

Perspektywa

Studio Rysunku

501 243 591
kursrysunku@gmail.com 

 

Zapraszamy na otwarte pierwsze zajęcia dla wszystkich zainteresowanych kursem. Pokazowe zajęcia są bezpłatne.

Wszelkich informacji chętnie udzielamy telefonicznie, na maile odpowiadamy tego samego dnia. Aby zarezerwować miejsce  w wybranej grupie wystarczy wypełnić formularz online i wysłać.

Miejsce zajęć – IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej, ul. Hoża 88, Warszawa (Wchodzimy od ulicy Wspólnej)

Dane do przelewu – Perspektywa, Nowogrodzka 19 lok 5, 00-511, Warszawa
82 1910 1048 2201 1312 2825 0001

Nasza pracownia mieści się w centrum Warszawy – Hoża 88 to tylko 3 minuty pieszo od Złotych Tarasów. Najbliższe przystanki to skrzyżowanie ulic Koszykowej i Chałubińskiego, hotel Marriott, Złote Tarasy, Dworzec Centralny.

Wejście znajduje się od strony ulicy Wspólnej.

 

RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Firma  „PERSPEKTYWA – WŁODZIMIERZ SZYMAŃSKI” zwany dalej KURSEM RYSUNKU „PERSPEKTYWA” przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności i ochrony danych osobowych. Poniżej pragniemy zapoznać Państwa ze stosowanymi przez nas zasadami gromadzenia i ochrony tych danych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest KURS RYSUNKU „PERSPEKTYWA” z siedzibą przy ul. Nowogrodzka 19/5 00-511, Warszawa, 363918018, NIP: 5252244603 kursrysunku@gmail.com, tel. 501243591.

Pozyskiwanie danych osobowych

Dane osobowe są przekazywane przez uczestników/rodziców na stronie internetowej www.kursrysunku.net w formie formularza zapisów online oraz na podstawie umowy/zapisu na kurs zawieranej z uczestnikami kursu rysunku /rodzicami.

Pozyskujemy i przetwarzamy ogólne dane uczestnika kursu rysunku/asystenta, takie jak:

– imię i nazwisko,
– adres pocztowy,
– adres e-mail,
– numer telefonu,
– profil na Facebooku,
– informacja o szczepieniu (z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego uczestników kursu).

Obowiązek podania imienia i nazwiska, a także ewentualnych danych dodatkowych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, wynika z przepisów podatkowych.

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, stanowi jednak warunek zawarcia i realizowania umowy/zapisu na kurs rysunku.

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane przetwarzane są w następującym celu:

–     wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
–     wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
–     cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

KURS RYSUNKU „PERSPEKTYWA” uwzględnia charakter, zakres oraz cele przetwarzania danych osobowych oraz wdraża i okresowo uaktualnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami RODO.

Powierzanie Państwa danych osobowych innym podmiotom

Dbamy o zapewnienie poufności Państwa danych. Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim, chyba że po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody osób, których one dotyczą, na takie działanie lub jeżeli obowiązek przekazania danych osobowych Użytkownika wynika z przepisów prawnych.

Państwa dane osobowe są powierzane przez KURS RYSUNKU „PERSPEKTYWA” upoważnionym pracownikom i współpracownikom, z którymi utrzymujemy stałą współpracę niezbędną do realizacji naszych usług oraz mamy podpisane stosowne oświadczenia w ochronie Państwa danych osobowych.

Państwa dane osobowe mogą być powierzane przez KURS RYSUNKU „PERSPEKTYWA” podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowe, informatyczne, operatorom sieci komórkowych, operatorom płatności internetowych, firmom kurierskim i operatorom pocztowym, firmom poligraficznym (drukarniom) oraz udostępniane publicznie na potrzeby publikacji prac uczestników w mediach społecznościowych.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Państwa dane nie będą przekazywane do innych państw.

Okres przechowywania danych

Państwa dane będą przechowywane do końca roku szkolnego, w którym realizowany był kurs.

Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu wymaganego na podstawie obowiązujących przepisów podatkowo-księgowych (obecnie 5 lat).

Ochrona danych osobowych

KURS RYSUNKU „PERSPEKTYWA” stosuje procedury zapewniające bezpieczeństwo danych i minimalizujące zakres przetwarzanych danych.

Infrastruktura KURSU RYSUNKU „PERSPEKTYWA” zapewnia zachowanie gromadzonych danych osobowych z zachowaniem pełnej poufności danych, integralności danych oraz dostępu do danych klientów wyłącznie przez upoważnionych użytkowników.

Dokumenty księgowe przechowywane są poza biurem lub na bezpiecznym nośniku danych, do którego dostęp mają jedynie osoby upoważnione lub podmioty, z którymi podpisano umowę powierzenia danych w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonania usługi.

Systemy informatyczne są poddawane są regularnym przeglądom pod kątem zgodności z wewnętrznymi standardami bezpieczeństwa i niezawodności. Zapewniamy ciągłość świadczenia usług również w przypadku awarii, konieczności serwisu lub innych potencjalnych zagrożeń.  W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych tworzymy regularnie kopie bezpieczeństwa, przechowywane w  wyznaczonej lokalizacji poza siedzibą biura. Dzięki przedsięwziętym środkom, klienci powierzający nam dokumenty mogą być spokojni o bezpieczeństwo danych w nich zawartych.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych

Mają Państwo prawo żądania od administratora:

  • prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) danych, gdy dane te są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • prawo do żądania usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO. Mają Państwo prawo do wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania tych swoich danych, których podanie było dobrowolne, jednak uwzględnienie tego sprzeciwu może skutkować uniemożliwieniem wykonania umowy;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • prawo do jej cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem przez  KURS RYSUNKU „PERSPEKTYWA”  danych osobowych.

KURS RYSUNKU „PERSPEKTYWA” zapewnia, iż zakres powierzanych nam danych osobowych jest ograniczony wyłącznie do niezbędnego minimum, koniecznego do profesjonalnego świadczenia usług. Dokładamy wszelkich starań mających na celu jak najlepszą ochronę powierzonych przez Państwo danych osobowych.

W przypadku pytań lub wątpliwości, a także w celu umożliwienia Państwu realizacji przysługujących Państwu praw w zakresie powierzonych danych osobowych, prosimy o kontakt na adres mailowy: kursrysunku@gmail.com .

Warszawa, 01.09.2021 r.

KONTAKT
4.8 (96.32%) 38 votes
adminKONTAKT